Actueel

Mededelingen

 • Gladheidbestrijding - Hoe wordt er gestrooid?

  (25-11-2014)

  Het strooien van het zout en het schuiven van sneeuw vindt plaats volgens een gladheidbestrijdingsplan. De gemeente Woudenberg strooit niet alleen als de weg al glad is, maar de gemeente strooit ook een klein laagje zout als er gladheid wordt verwacht. Er zal worden gelet op de temperatuur en de luchtvochtigheid. Door deze methode toe te passen wordt de eerste gladheid, alvast bestreden door het zout dat al op straat ligt. Zo is op korte afstand van iedere woning een gestrooide route beschikbaar en wordt de kans op glijpartijen opmerkelijk verkleind. U dient er rekening mee te houden dat niet iedere wegbeheerder dezelfde methode toepast.

 • Gladheidbestrijding - Welke wegen worden gestrooid

  (25-11-2014)

  Het is technisch en financieel gezien niet mogelijk om alle openbare wegen preventief te strooien. Ook uit milieuoogpunt moet het strooien van zout tot een minimum worden beperkt. Daarom vindt de bestrijding in eerste instantie alleen plaats op de belangrijkste plaatsen en drukste wegen. De gemeente vindt het belangrijk dat deze route binnen een bepaalde tijd kan worden gestrooid zodat u niet verder dan een paar honderd meter hoeft te rijden om op een gestrooide weg te komen. Het kan echter voorkomen dat de weg nog niet is gestrooid op het moment dat u aan komt rijden en zelfs op een gestrooide weg kunnen zich nog wat gladde plekken bevinden. Neemt u daarom geen risico’s en blijf voorzichtig rijden.

 • Burgemeester lanceert website Woningnet Regio Eemvallei

  (24-11-2014)

  Met een druk op een digitale knop heeft burgemeester Titia Cnossen van Woudenberg maandagmorgen 24 november 2014 www.woningneteemvallei.nl gelanceerd. Op de website staan alle sociale huurwoningen van de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg. Woningzoekenden kunnen vanaf nu met één inschrijving een huurhuis zoeken in de genoemde zeven gemeenten.

  Meer info
 • Laatste nieuws vogelgriep

  (20-11-2014) Meer info
 • Wat weet u over Huiselijk geweld

  (18-11-2014)

  Huiselijk geweld is een gevoelig onderwerp en niet iedereen vind het even makkelijk om hierover te praten. Gemeente Woudenberg wilt u zo goed mogelijk informeren over huiselijk geweld. Dit soort geweld komt steeds vaker voor maar wordt weinig gemeld. Daarom begint van dinsdag 25 november tot en met maandag 1 december de Week zonder Geweld.  Tijdens deze week wordt er in het hele land aandacht gevraagd voor huiselijk geweld. In de week van 17 tot en met 24 november is het de Week Kinderen Veilig, in die week wordt  aandacht gevraagd voor kindermishandeling.
   

  Meer info
 • Oud speelgoed inleveren bij Groene Piet? Stem op de milieustraat

  (17-11-2014)

  Op Pakjesavond geeft Sinterklaas veel kinderen cadeaus, waaronder ook elektrisch speelgoed. Een tablet, spelcomputer of digitale camera staan hoog op het verlanglijstje. Maar wat gebeurt er met het oude speelgoed dat niet meer gebruikt wordt? Inwoners kunnen oud elektrisch speelgoed inleveren bij de milieustraat en zo dragen zij bij aan een optimale recycling. Door recycling behouden we grondstoffen en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.

  Meer info
 • Jeugdbrandweer Woudenberg een van de besten uit de regio

  (17-11-2014)

  Elk jaar wordt in de provincie Utrecht een slotwedstrijd gehouden waar alle jeugdbrandweerkorpsen uit de regio Utrecht aan mee kunnen doen. In de slotwedstrijd worden twee type branden nagebootst die de jongens en meiden in teams moeten bestrijden. Dit jaar zijn de jeugdbrandweerkorpsen van Woudenberg en Montfoort  als winnaars uit de bus gekomen.

  Meer info
 • Toets alleen 14033 om de gemeente te bereiken

  (11-11-2014)

  De gemeente gebruikt sinds vorig jaar september het telefoonnummer 14033 en dat is wennen, zo’n vijfcijferig nummer. Niet gek, want inwoners zijn gewend aan een telefoonnummer met tien cijfers. Het komt meer dan eens voor dat inwoners die bellen voor de gemeente Woudenberg terecht komen bij restaurant de Mof. Door samen op te trekken hopen de gemeente Woudenberg en de eigenaar van restaurant de Mof dat bellers vanaf nu met hun vraag bij de juiste persoon terecht komen.

  Meer info
 • Informatiebijeenkomst over veranderingen in zorg en welzijn

  (07-11-2014)

  Op maandag 1 december organiseert de gemeente Woudenberg van 19:30 tot 21:30 uur  een algemene informatiebijeenkomst over de veranderingen in zorg en welzijn. Tijdens de bijeenkomst leggen medewerkers van de gemeente Woudenberg de diverse veranderingen  uit. Daarnaast is er ook aandacht voor de  rol  die inwoners zelf kunnen spelen in de veranderingen. Ook is er veel ruimte voor het stellen van vragen en de onderlinge ontmoeting. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 26 november.

  Meer info
 • Spammails afvalinzamelaar Sita in omloop

  (07-11-2014)

  Op dit moment worden er spammails van afvalinzamelaar Sita verstuurt met als onderwerp ' Kennisgeving huisvuil boetes'. Deze mails zijn niet van Sita, maar worden door iemand anders verstuurd. In de mail wordt u gevraagd om geld te betalen voor het verwijderen van huisvuil. De mail wordt verstuurd vanuit het e-mailadres financieel@sita.nl. Het advies aan inwoners en ondernemers is om in de mail geen links aan te klikken of bijlage te openen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.sita.nl

 • Inwoners met 24-uurs zorg en ondersteuning kunnen voor Wet langdurige zorg of gemeente kiezen

  (07-11-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 kan een deel van de inwoners die op dit moment AWBZ-zorg ontvangen ervoor kiezen om deze zorg te krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Wanneer inwoners hiervoor kiezen, vallen zij niet onder de Wmo of de Jeugdwet. Alleen kinderen, jongeren en volwassenen die zelfstandig wonen en die 24-uur per dag zorg of toezicht nodig hebben, kunnen hier voor kiezen. Inwoners die  hun zorg via de Wlz willen ontvangen, moeten voor 15 november 2014 het antwoordformulier invullen dat ze ontvangen bij de informatiebrief van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

  Meer info
 • Extra geld voor inwoners met laag inkomen (download hier het aanvraagformulier!)

  (05-11-2014)

  Inwoners met een laag inkomen krijgen dit jaar eenmalig extra geld van de gemeente, een koopkrachttegemoetkoming. Inwoners die door weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering hiervoor in aanmerking komen, kunnen de tegemoetkoming aanvragen met dit formulier. Het formulier is ook verkrijgbaar bij het gemeentehuis en Loket de Kleine Schans.

  Meer info
 • Gemeente Woudenberg ondersteunt inwoners bij duurzamer wonen

  (04-11-2014)

  De gemeente Woudenberg slaat de handen ineen met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Soest, Leusden en Bunschoten om woningeigenaren te ondersteunen bij het duurzamer maken van hun woning. Met dit programma wil de gemeente woningeigenaren ondersteunen bij het duurzamer maken van hun woning. De samenwerking maakt het voor inwoners straks makkelijker om informatie in te winnen over duurzaamheid onder andere door het realiseren van verschillende informatiepunten in de regio.

  Meer info
 • Woudenbergers spreken hun buren regelmatig

  (04-11-2014)

  Afgelopen jaar zijn inwoners van Woudenberg op verschillende manieren betrokken geweest bij onderzoeken naar burgerparticipatie binnen de gemeente. Daaruit blijkt dat inwoners graag meedenken over gemeentelijke thema’s, zoals wonen, leefomgeving, veiligheid en zorg. Inwoners vinden daarbij de betrokkenheid van bestuurders belangrijk. Belangrijker dan bijvoorbeeld een financiële bijdrage van de gemeente. Woudenbergers voelen zich ook betrokken bij hun buurt en kennen en spreken hun buren regelmatig.

  Meer info
 • Loket De kleine Schans aanspreekpunt bij vragen over veranderingen in zorg en ondersteuning

  (31-10-2014)

  Woudenbergers kunnen bij  loket De kleine Schans terecht met al hun vragen over de veranderingen in de zorg. Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel in zorg en ondersteuning. De gemeente is dan meer dan voorheen verantwoordelijk voor advies, hulp en zorg bij opvoeding, werk, inkomen en (huishoudelijke) ondersteuning. De veranderingen roepen veel extra vragen op. Voor antwoorden kunnen Woudenbergers terecht bij loket De kleine Schans.

  Meer info
 • Regionale inkoop zorg en jeugdzorg afgerond

  (31-10-2014)

  De gemeenten uit de Regio Amersfoort kopen gezamenlijk de zorg in 2015 op het gebied van Jeugd, nieuwe Wmo/AWBZ taken en beschermd wonen in. Hiermee kunnen de gemeenten hun inwoners de zorg voor een groot deel blijven bieden zoals men die nu ook ontvangt. Vandaag hebben gemeenten en aanbieders samen gemarkeerd dat deze afspraken voor het overgrote  deel rond zijn.

  Meer info
 • Toets alleen 14033 om de gemeente te spreken

  (03-07-2014)

  De gemeente gebruikt het vijf-cijferige telefoonnummer 14033. Het nummer is onderdeel van een landelijke overheidscampagne die als doel heeft om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren. Het 14+netnummer, voor Woudenberg 033, zorgt er voor dat burgers niet meer hoeven te zoeken naar het telefoonnummer. Al is het vijf-cijferige nummer nog wel even wennen.

  Meer info
 • Maak online 24 uur per dag uw afspraak

  (11-06-2014)

  Vanaf nu is het mogelijk om via onze website direct een afspraak te maken  voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of vergunning.

  U kunt nu een afspraak maken tijdens de openingstijden balie Burgerzaken en Leefomgeving. U hoeft niet meer te bellen, na het maken van de afspraak ontvangt u op uw opgegeven e-mailadres een bevestiging van de afspraak. Zodra u die hebt ontvangen is de tijd voor u gereserveerd.

  Openingstijden Burgerzaken Gemeente Woudenberg
    maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
  Alleen op afspraak 14.30 - 16.30 10.30 - 12.00   10.30 - 12.00 8.30 - 10.30
             
  zonder afspraak  8.30 - 10.30 8.30 - 10.30 8.30 - 10.30 8.30 - 10.30 -
  zonder afspraak 17.30 - 19.30 - - - -

  Tijden voor afspraak Leefomgeving Gemeente Woudenberg
    maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
  Alleen op afspraak 08.30 - 12.00 - 08.30 - 12.00 - -

  Heeft u vragen over de online agenda? Stuur dan een e-mail naar postbus@gemwoudenberg.nl of bel 14033 (toets alleen deze vijf cijfers in).

 • RSS
Lees deze pagina voor