Actueel

Mededelingen

 • Eén meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling

  (18-12-2014)

  Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) gaan per 1 januari 2015 samen in één organisatie met de naam: ‘Veilig Thuis’. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling: kinderen, volwassenen, ouderen, familie, buren en andere omstanders. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. U kunt straks bij één punt terecht met zorgen en vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling en het melden van vermoedens ervan.  Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via 0800-2000. Meer informatie vindt u op www.veiligthuisutrecht.nl.

 • Rioolwerkzaamheden in Woudenberg

  (18-12-2014)

  Recente controles wijzen uit dat de riolering in Woudenberg over het algemeen in goede staat is. Uit de controles kwam een aantal gebreken naar voren waarop actie ondernomen moest worden. De afgelopen drie weken heeft de gemeente deze verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de activiteiten. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden voor de kerst klaar.

  Meer info
 • Gemeente Woudenberg verwijdert tijdelijk afval- en hondenpoepbakken

  (18-12-2014)

  Rond de jaarwisseling verwijdert de gemeente Woudenberg tijdelijk de afvalbakken in het centrum en de afval- en hondenpoepbakken op locaties waar vaak schade wordt aangericht aan deze bakken, zoals de Dorpsstraat, de Voorstraat en de omgeving van de Prangelaar.. Op maandag 29 december 2014 worden de bakken verwijderd. Op maandag 5 januari 2015 worden ze weer teruggeplaatst.

  Meer info
 • Actueel nieuws jaarwisseling

  (18-12-2014)

  Rondom de jaarwisseling neemt de gemeente Woudenberg verschillende maatregelen om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo gelden er bijvoorbeeld regels voor het afsteken van vuurwerk en carbidschieten. Maar ook organiseert de gemeente verschillende activiteiten, zoals het jaarlijkse nieuwjaarsfeest en de nieuwjaarsreceptie. Alle informatie rondom de jaarwisseling vindt u in onderstaande nieuwsberichten.

  Maatregelen tijdens de jaarwisseling

  Activiteiten tijdens de jaarwisseling

 • Carbidschieten mag in Woudenberg buiten de bebouwde kom

  (18-12-2014)

  Ook deze jaarwisseling geldt dat carbidschieten in Woudenberg mag, maar alleen buiten de bebouwde kom van 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. De regel is bedoeld om overlast, vernielingen en schade te voorkomen. De jaarwisseling moet voor iedereen feestelijk, maar vooral ook veilig zijn.

  Meer info
 • Inwoners op 5 januari welkom op de nieuwjaarsreceptie

  (17-12-2014)

  Het gemeentebestuur van Woudenberg nodigt alle inwoners van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 5 januari 2014. De receptie vindt vanaf 19:00 uur plaats in Cultureel en Sportcentrum de Camp.

  Meer info
 • Bijdrage voor het organiseren van wijkactiviteiten stopt in 2015

  (12-12-2014)

  Per 1 januari houdt het project Onze Wijk op te bestaan, omdat dan de financiële bijdrage voor wijkactiviteiten van de gemeente Woudenberg stopt. Het voorstel om het budget te stoppen komt voort uit de bezuinigingsdialoog en is afgelopen zomer door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente heeft de wijkvertegenwoordigers bedankt voor hun inspanningen en actieve inzet voor hun wijk. Inwoners kunnen geen financiële bijdrage meer aanvragen bij de gemeente wanneer zij in hun wijk of buurt een activiteit willen organiseren. Tot het eind van het jaar kunnen er nog wel aanvragen worden ingediend.

  Meer info
 • 23 december vervalt het spreekuur schuldhulpverlening

  (11-12-2014)

  Op dinsdag 23 december vervalt het spreekuur schuldhulpverlening in Loket de Kleine Schans. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de medewerkers van Loket de Kleine Schans  via het telefoonnummer 033 2869165 of u kunt een e-mail sturen naar loketdekleineschans@gemwoudenberg.nl.

 • Studiecentrum gesloten tijdens de kerstvakantie

  (11-12-2014)

  Het Studiecentrum is van dinsdag 16 december tot maandag 5 januari gesloten. Op maandag 5 januari tussen 13.00 en 16.00 uur bent u weer van harte welkom in het Studiecentrum.

  Meer info
 • Gemeente Woudenberg gaat voor een veilige jaarwisseling

  (11-12-2014)

  De gemeente Woudenberg doet er alles aan om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarom gelden er rondom de jaarwisseling diverse regels om overlast, vernielingen en schade te voorkomen. Zo gelden er regels voor het afsteken en kopen van vuurwerk en voor carbidschieten en vreugdevuren. Hiermee wil de gemeente Woudenberg de jaarwisseling feestelijk, maar vooral veilig houden voor de inwoners.

  Meer info
 • Samen het nieuwe jaar inluiden

  (11-12-2014)

  Op 1 januari van 00:30 uur tot 04:00 uur vindt het jaarlijkse nieuwjaarsfeest plaats op het parkeerterrein aan de Willem de Zwijgerlaan. Alle inwoners van Woudenberg zijn van harte uitgenodigd om samen met de gemeente het nieuwe jaar in te luiden.

  Meer info
 • Gemeente Woudenberg werkt samen aan digitale kaart

  (09-12-2014)

  De gemeenten Barneveld, Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg gaan samenwerken bij het maken van een gedetailleerde grootschalige digitale kaart. Hierop staan alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water en groen. Op 1 januari 2016 is iedere gemeente verplicht om zo’n digitale kaart te hebben. De vier gemeenten hebben besloten om hierbij samen te werken; zij ondertekenden daarvoor op 8 december 2014 een samenwerkingsovereenkomst.

  Meer info
 • Woudenbergers bezochten informatiebijeenkomst verandering in de zorg

  (08-12-2014)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Op maandag 1 december heeft de gemeente Woudenberg een algemene informatiebijeenkomst georganiseerd voor inwoners van Woudenberg met betrekking tot de verandering in zorg en welzijn. Tijdens deze bijeenkomst werd uitgelegd wat er in de zorg gaat veranderen en hoe inwoners daar mee om kunnen gaan. Ook was er ruimte voor inwoners om vragen te stellen. De inwoners stelden het erg op prijs dat deze bijeenkomst werd georganiseerd.
   

  Meer info
 • Goedkopere zorgverzekering 2015 voor minima

  (04-12-2014)

  De gemeente Woudenberg en Menzis bieden inwoners met een laag inkomen collectiviteitskorting op de zorgverzekering in 2015. Inwoners ontvangen korting op de basisverzekering, aanvullende verzekering en tandartsverzekering. Daarnaast komen inwoners in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage van € 8,00 per maand. Aanmelden voor de collectieve zorgverzekering kan tot 31 december 2014 via de website www.gezondverzekerd.nl/woudenberg.

  Meer info
 • Wijkagenten Woudenberg in nieuw uniform

  (03-12-2014)

  Alle Nederlandse politieagenten die op straat dienst doen, krijgen dit jaar een nieuw uniform. Dit operationele uniform is praktisch, modern en kan tegen een stootje. Het is ontwikkeld omdat het beter geschikt is voor het politiewerk dan het huidige uniform. De Woudenbergse wijkagenten presenteerden het nieuwe uniform op 2 december in het bijzijn van burgemeester Cnossen.

  Meer info
 • Wat vinden inwoners van de gemeente Woudenberg

  (28-11-2014)

  Inwoners kunnen meedoen aan het onderzoek naar het imago van de gemeente Woudenberg. Via de link http://www.woudenberg.eu/onderzoek komen inwoners bij de vragenlijst. Zij kunnen tot en met donderdag 18 december meedoen. Het onderzoek richt zich onder andere op de dienstverlening, communicatie en ook de gemeenteraad van Woudenberg.

  Meer info
 • Woudenberg streeft naar betere afvalinzameling

  (28-11-2014)

  WOUDENBERG – Meer afval gescheiden inzamelen en minder restafval, dat is het beoogde resultaat van het afvalverbeterplan 2015-2017 waar de gemeenteraad mee heeft ingestemd. Landelijk streeft de overheid naar 65% gescheiden inzameling in 2015. De inwoners van Woudenberg scheiden op dit moment 59% van het afval. Optimalisatie van de huidige inzamelvoorzieningen is nodig om het gewenste resultaat te bereiken. De invoering van de papiercontainer in het buitengebied en het verbeteren van de communicatie richting inwoners zijn hier voorbeelden van. 

  Meer info
 • Burgemeester lanceert website Woningnet Regio Eemvallei

  (24-11-2014)

  Met een druk op een digitale knop heeft burgemeester Titia Cnossen van Woudenberg maandagmorgen 24 november 2014 www.woningneteemvallei.nl gelanceerd. Op de website staan alle sociale huurwoningen van de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg. Woningzoekenden kunnen vanaf nu met één inschrijving een huurhuis zoeken in de genoemde zeven gemeenten.

  Meer info
 • Laatste nieuws vogelgriep

  (20-11-2014)

  Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden, zijn diverse maatregelen genomen. Zo is Nederland opgedeeld in 4 regio’s om verdere besmetting te voorkomen. Vanaf 4 december 2014 om 0.00 uur geldt een aantal nieuwe maatregelen.
  De maatregelen en uitgebreide informatie staan op de website van de Rijksoverheid.

  Alle maatregelen zijn erop gericht te voorkomende dat de vogelgriep zich kan verspreiden. De eerder afgekondigde maatregelen binnen de 10-kilometerzones rondom de besmette bedrijven in Zoeterwoude, Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen blijven ook na 3 december 2014 van kracht.

  Meer info
 • Loket De kleine Schans aanspreekpunt bij vragen over veranderingen in zorg en ondersteuning

  (31-10-2014)

  Woudenbergers kunnen bij  loket De kleine Schans terecht met al hun vragen over de veranderingen in de zorg.
  Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel in zorg en ondersteuning. De gemeente is dan meer dan voorheen verantwoordelijk voor advies, hulp en zorg bij opvoeding, werk, inkomen en (huishoudelijke) ondersteuning. De veranderingen roepen veel extra vragen op en voor die antwoorden kunnen Woudenbergers terecht bij loket De kleine Schans.

  Meer info
 • Toets alleen 14033 om de gemeente te spreken

  (03-07-2014)

  De gemeente gebruikt het vijf-cijferige telefoonnummer 14033. Het nummer is onderdeel van een landelijke overheidscampagne die als doel heeft om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren. Het 14+netnummer, voor Woudenberg 033, zorgt er voor dat burgers niet meer hoeven te zoeken naar het telefoonnummer. Al is het vijf-cijferige nummer nog wel even wennen.

  Meer info
 • Maak online 24 uur per dag uw afspraak

  (11-06-2014)

  Vanaf nu is het mogelijk om via onze website direct een afspraak te maken  voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of vergunning.

  U kunt nu een afspraak maken tijdens de openingstijden balie Burgerzaken en Leefomgeving. U hoeft niet meer te bellen, na het maken van de afspraak ontvangt u op uw opgegeven e-mailadres een bevestiging van de afspraak. Zodra u die hebt ontvangen is de tijd voor u gereserveerd.

  Openingstijden Burgerzaken Gemeente Woudenberg
    maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
  Alleen op afspraak 14.30 - 16.30 10.30 - 12.00   10.30 - 12.00 8.30 - 10.30
             
  zonder afspraak  8.30 - 10.30 8.30 - 10.30 8.30 - 10.30 8.30 - 10.30 -
  zonder afspraak 17.30 - 19.30 - - - -

  Tijden voor afspraak Leefomgeving Gemeente Woudenberg
    maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
  Alleen op afspraak 08.30 - 12.00 - 08.30 - 12.00 - -

  Heeft u vragen over de online agenda? Stuur dan een e-mail naar postbus@gemwoudenberg.nl of bel 14033 (toets alleen deze vijf cijfers in).

 • RSS
Lees deze pagina voor